Back

MP3 Sloka COLLECTION

The following slokas have been rendered and recorded in MP3 format by Sunder Kidambi.
Click on Sloka link to hear each stotra.

Sloka (in MP3) Author
Aadityahrudayam

Agastya

Abhiitistava

Vedanta Desika

Acyutaashtakam

Shankaraacharya

Aaravamudan Mangalaashaasanam

Sriivanshatakopa Sriisriinivaasa yatiindra mahaadeshikan

Agramanimaalaa Stotram

Vedanta Desika

Ashtabhujaashtakam

Vedanta Desika

Ashtaslokii

Parashara Bhattar

Baalamukundaashtakam

Shankaraacharya

Bhagavaddhyaanasopaanam

Vedanta Desika

Bhashyakaraprapatti

Unknown

Bhiishma Stuti

Bhiishma

Bhuustuti Vedanta Desika
Cakraraja Mangalam

Unknown

Chatussloki

Alavandaar

Dashaavataara Stotram

Vedanta Desika

Dehaliishastuti Vedanta Desika
Desika Mangalam

Kumara Varadachar

Devaraaja Ashtakam
Devaraja Mangalam
Devaraja Panchakam
Dhaatii Panchakam

Kuresa

Dhanvantari Stotram

Unknown

Dvaadasha Stotram

Sriivanshatakopa Vedantadeshika yatiindra mahaadeshikan

Garuda Dandaka

Vedanta Desika

Goda Chatusslokii

Ananthaazhvaan

Godaastuti

Vedanta Desika

Gopaala Vimshati

Vedanta Desika

Gopikaa Giitam

Bhagavatam

Govindadaamodarastotram (laghu)

Bilvamangalacharya

Govindaashtakam

Shankaraacharya

Hanumadashtottara Shatanama Stotram

Unknown

Harisharanaashtakam

Shankaraacharya

Haryashtakam

Prahlada

Hayagriiva Ashtottara Shatanama Stotram

Agastya

Hayagriiva Kavacham

Shiva

Hayagriiva Panjaram

Unknown

Hayagriiva Sampadaastotram

Vadiraja

Hayagriivastotram

Vedanta Desika

Hetipungavastava

Nadadur Ammal

Jagannaathaashtakam

Shankaraacharya

Jitante Stotram (Part I of VI)

Pancharatra

Jitante Stotram (Part II of VI)

Pancharatra

Jitante Stotram (Part III of VI)

Pancharatra

Jitante Stotram (Part IV of VI)

Pancharatra

Jitante Stotram (Part V of VI)

Pancharatra

Jitante Stotram (Part VI of VI)

Pancharatra

Kaamaasikaashtakam

Vedanta Desika

Kanakadhaara Stotram

Shankaracharya

Krishna Mangalaashaasanam

Sriivanshatakopa Sriinarayana yatiindra mahaadeshikan

Krishnashtakam

Unknown

Krishna Ashtottara Shatanaama stotram

Unknown

Lakshmidvaadashanaama Stotram Lord Krishna
Lakshmi Ashtottara Shatanaama stotram

Unknown

Lakshmi Hayavadana Prapatti

Unknown

Lakshmiinrusimhaadi Suprabhaatam

Sriivanshatakopa Sriinivasa nigamaanta yatiindra mahaadeshikan

Lakshmiinrusimha Mangalaashaasanam

Sriivanshatakopa Sriinivasa yatiindra mahaadeshikan

Lakshminrisimha Ashtottara Shatanaam Stotram

Unknown

Lakshminrisimha Karavalamba Stotram Shankaraacharya
Lakshminrisimha Karavalamba Stotram Sriivanshatakopa Vedantadeshika yatiindra mahaadeshikan
Lakshminrisimha Mangalam

Sriivanshatakopa Vedantadeshika yatiindra mahaadeshikan

Lakshminrisimha Pancharatnam

Shankaracharya

Lakshminrisimha Prapatti

Sriivanshatakopa Vedantadeshika yatiindra mahaadeshikan

Maangalyastavam

Pulastyar

Madhuraashtakam

Vallabhacharya

Mahaaviiravaibhavam

Vedanta Desika

Mahalakshmii Kavacham

Brahma

Mahaalaksmii Ashtakam

Veda Vyasa

Mahasudarshana Stotram

Ambarisha

Mantraraajapada Stotram

Shiva

Mattapalli Mangalaashtakam

Mukkur Lakshminrisimhachar

Mukundamaalaa

Kulashekhara Azhvar

Nama Ramayanam

Unknown

Naaraayanaashtakam

Kuranarayana Jiiyar

Narasimha Kavacham

Brahma

Navanaarasimha Mangalaashaasanam

Sriivanshatakopa Sriinivasa yatiindra mahadeshikan

Narasimha Stotram

Prahlada

Naaraayana Kavacham

Bhagavatam

Nrisimha Stuti (Also called Prahlada Stuti)

Prahlada

Nrisimhaashtakam

Azhagiya Manavala Jiiyar

Nrisimha Pancaamrutan Stotram

Rama

Nyaasadashakam

Vedanta Desika

Paadukasahasra Agramanimaalaa Stotram

Vedanta Desika

Padmaavaatii Stotram T. Parthasarathi
Panchaamruta Stotram

Sriivanshatakopa Vedantadeshika yatiindra mahaadeshikan

Panchaayudha Stotram Unknown
Paraankusha Ashtakam

Unknown

Paramaartha Slokadvayam

Nadadur Ammal

Paramaartha Stuti Vedanta Desika
Paratvaadi Panchakam

Nadadur Ammal

Pavanasuta Pancharatnam Shankaracharya
Putrapraaptyashtakam Mukkur Lakshminrisimhachar
Raaghavaashtakam Shankaracharya
Raamanuja Chatusslokii Ananthaazhvaan

Raghuviiragadyam

Vedanta Desika

Rama Ashtottaram Unknown
Rama Bhujangashtakam Vyasa
Ranganatha Mangalam

Unknown

Ranganatha Mangalaashaasanam

Sriivanshatakopa Sriinarayana yatiindra mahaadeshikan

Ranganaathaashtakam Shankaraacharya
Ranganaatha Stotram Parashara Bhattar
Ranganaatha Stotram Unknown
Runavimochana Nrisimhastotram Veda Vyasa
Ranganaatha Suprabhaatam Unknown
Rangaraaja Suprabhaatam Unknown
Saattrumurai

Divya Prabandham

Sankshepa Sundarakandam

Valmiki

Saulabhyachuudaamanistotram

Brahma

Shatpadii Stotram Shankaraacharya
Shaaligraama Stotram Lord Krishna
Shodashaayudha Stotram Vedanta Desika
Siitaaraama Stotram Anjaneyar (Hanumaan)
Sriinivasa Stuti

T. Parthasarathi

Sriinivasa Suprabhaatam T. Parthasarathi
Sriiraamabhadra Mangalaashaasanam

Sriivanshatakopa Sriinivasanigamaanta yatiindra mahaadeshikan

Sriiraama Mangalam Manavala Mamunigal
Sriiraama Pancharatnam Shankaraacharya

Sriiraamarakshaa Stotram

Budhakaushika

Sriiramastotram

Indra

Sriiramastotram

Ahalya

Sriiramastotram

Jatayu
Sriiraama Suprabhaatam Unknown
Sriiranga Gadyam Raamaanujacaarya
Sriistavam Kuresa
Sriisaileshaashtakam Devarajaguru
Sriistuti Vedanta Desika
Sudarshanashadkam Unknown
Sudarshana Ashtottaram Unknown
Sudarshana Kavacham Narada
Sudarshanashtakam Vedanta Desika
Tiruppalliyezuchchi Tondaradippodi Azvaar
Vairaagyapanchakam Vedanta Desika
Varaaha Kavacham

Shiva

Vedaantadeshika Praarthanaashtakam

Kumara Varadachar

Vedaantadeshika Prapatti

Kumara Varadachar

Vedaantadeshika Suprabhaatam

Unknown

Vegaasetu Stotram Vedanta Desika
Venkatesha Karaavalamba Stotram Nrisimha Bharati
Venkatesha Mangalaashaasanam Prativadi Bhayankaram Annan
Venkatesha Stotram Prativadi Bhayankaram Annan
Venkateshvara Vajrakavacha Stotram Markandeya
VishnoH Shodashanaamastotram Unknown
Vishnu Shatanaamastotram Vyasa
Yatiraajavimshati Manavala Mamunigal
Yogalakshmiinarasimha Suprabhaatam

compilation by : Dr Yatindra  
+91-145-2662564, +91-9414252989
yatiajm@rediffmail.com